Surus
Surus kleenoil
Koncepcja
»Koncepcja

Koncepcja

CEL: EKSPLOATACJA MASZYN BEZ WYMIANY OLEJU
METODA: ZINTEGROWANA KONCEPCJA CIECZY

Zintegrowana Koncepcja Cieczy (IFC, Integrated Fluid Concept) opracowana przez KLEENOIL PANOLIN AG dla olejów hydraulicznych, silnikowych i przekładniowych ma na celu redukcję kosztów, zapotrzebowania na energię i umożliwia – w idealnym przypadku – osiągnięcie EKSPLOATACJI MASZYNY BEZ WYMIANY OLEJU. Na kompletną koncepcję składają się trzy elementy:

1. Oleje odpowiednie do długotrwałego użycia

Nie ma wątpliwości, że osiągnięcie eksploatacji maszyn bez wymiany oleju jest możliwe wyłącznie z wysokowydajnymi olejami odpowiednimi do długotrwałego użycia. Mamy w tym zakresie bardzo pozytywne doświadczenia z w pełni syntetycznymi, szybko biodegradowalnymi olejami PANOLIN. Przykład: po ponad 30 latach pracy z olejem hydraulicznym PANOLIN HLP SYNTH, udokumentowano okresy eksploatacji powyżej 20 tys. godzin pracy w zastosowaniach mobilnych i ponad 100 tys. godzin w zastosowaniach przemysłowych. Zintegrowana Koncepcja Cieczy bazuje na szeregu wysokowydajnych olejów hydraulicznych, silnikowych i przekładniowych.

2. Mikrofiltracja KLEENOIL

Istnieje szereg ogólnych zalet mikrofiltracji KLEENOIL. Zastosowanie mikrofiltracji KLEENOIL do konserwacji oleju i układów przyczynia się do redukcji usterek, zużycia i awarii. Ponieważ wkłady filtracyjne KLEENOIL usuwają z oleju wodę i cząstki stałe, następuje spowolnienie procesu starzenia cieczy. Dzięki temu możliwe jest przedłużenie interwałów wymiany oleju.

3. KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC to specjalnie opracowany czujnik służący do zintegrowanej analizy oleju podczas pracy maszyny. Ocena danych pomiarowych ma miejsce bezpośrednio na panelu sterującym, na którym 3 diody LED (czerwona, żółta, zielona) wskazują stwierdzony stan oleju. System oferowany jest z wyjściem cyfrowym umożliwiającym przetwarzanie danych i/lub zdalne monitorowanie. Najlepsze wyniki osiągane są przez integrację KLEENOIL ICC w filtrach bocznikowych typu SDU tworząc zespół oczyszczania i monitorowania stosowanego oleju.

Zintegrowana Koncepcja Cieczy opracowana przez KLEENOIL PANOLIN AG łączy przyszłościowe technologie ze gruntownie sprawdzonymi produktami i jest odpowiednia do instalacji zarówno w nowych maszynach, jak i doposażenia maszyn znajdujących się już w użyciu.


Wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne

Cechą szczególną każdego filtra jest jego wnętrze. Dowiedz się więcej o wkładach filtracyjnych KLEENOIL

Wkłady filtracyjne

Filtry bocznikowe

Filtry bocznikowe

Filtry bocznikowe KLEENOIL przeznaczone są do montażu na stałe na maszynach

Filtry bocznikowe

Systemy filtracji

Systemy filtracji

Oferujemy różne modele systemów filtracji KLEENOIL do zastosowania mobilnego

Systemy filtracji

Sprzęt do analizy oleju

Sprzęt do analizy oleju

Mobilna analiza oleju nie stanowi najmniejszego problemu ze sprzętem do analizy oleju KLEENOIL

Sprzęt do analizy oleju