Surus
Surus kleenoil
»Analiza oleju

Analiza oleju

Nawet obecnie, interwały wymiany oleju są ustalane empirycznie i wymiana oleju jest realizowana bez uwzględniania rzeczywistej jakości oleju powodując zbędne koszty. Jeśli wymiana oleju zostanie przeprowadzona za wcześnie, wyrzucany jest nadal nieskazitelny olej. Jeśli zostanie przeprowadzona za późno, istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny. W idealnym przypadku wymiana oleju byłaby przeprowadzana wtedy, gdy wymaga tego stan oleju. Najwyższą niezawodność zapewnia analiza laboratoryjna przeprowadzona na prawidłowo pobranej próbce oleju. Dzięki systemom analizy oleju KLEENOIL, istnieje możliwość określenia zanieczyszczenia lub zmian stanu oleju na miejscu użycia maszyny, przed lub w trakcie jej eksploatacji. Oferujemy w tym celu rozmaite wyposażenie i systemy czujnikowe do analizy oleju.

Sprzęt do analizy

KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC (Identification Contamination Control) zaprojektowano do monitorowania kluczowych parametrów powodujących istotne dla zastosowania zmiany cieczy. Są to między innymi:

  • Zanieczyszczenie wodą i cząstkami stałymi dowolnego typu
  • Zanieczyszczenie wskutek zmieszania z olejem innego typu
  • Znaczne zmiany składu/stanu dodatków uszlachetniających
  • Znaczne zmiany lepkości i/lub starzenie oleju

Do zbierania danych KLEENOIL ICC wykorzystuje czujnik pojemnościowy do odczytu i porównania jakości oleju z zapisanymi danymi kalibracyjnymi.

Wyniki końcowe oparte są na pomiarach zmiany właściwości dielektrycznych i wskazują rzeczywistą (pozostałą) jakość oleju lub poziom zanieczyszczenia.

Większość wartości oleju istotnych dla danego zastosowania jest od siebie współzależna, co dotyczy to także ich zmiany.

Dlatego właśnie KLEENOIL ICC oraz jego oprogramowanie pomiarowo-analityczne zaprojektowano do odczytu i monitorowania ogólnego stanu. Pobieranie pojedynczych wartości nie jest możliwe.


Tribocheck

KLEENOIL TriboCheck to zestaw do testów i analizy oleju umożliwiający przeprowadzenie szybkiej kontroli stanu oleju za pomocą pomiarów zmian właściwości dielektrycznych.

KLEENOIL TriboCheck mierzy i automatycznie ocenia wszystkie zmiany wynikające z ogólnego zanieczyszczenia oleju, zmiany lepkości, zmiany składu chemicznego, utlenienie i starzenie oleju. Wyświetlacz wskazuje wartość procentową wynikającą z sumy zmian właściwości.

Decydujące znaczenie dla wyniku ma wskaźnik segmentowy sygnalizujący, czy i w jakim zakresie możliwe jest dalsze użycie oleju.

KLEENOIL TriboCheck to idealne rozwiązanie do szybkiej analizy w celu ustalenia możliwości dalszego użycia oleju, konieczności jego wymiany lub badania laboratoryjnego.


KleenCheck

KleenCheck to niewielkie i lekkie urządzenie kontrolne do łatwego montażu przy wszelkich systemach posiadających możliwość poboru próbek.

KleenCheck jest urządzeniem mechanicznym, które nie wymaga źródeł zasilania elektrycznego i może być użyte w warunkach terenowych w celu niezwłocznego dostarczenia informacji o zanieczyszczeniach. Urządzenie wskazuje klasy czystości według ISO i NAS, test trwa najwyżej kilka minut.

Przenośny wskaźnik klasy czystości KleenCheck dostępny jest w wersji niskociśnieniowej (KleenCheck 4) i wysokociśnieniowej (Kleen-Check 240).

Wyposażenie dodatkowe (KleenCheck AirChamber) umożliwia przeprowadzenie zewnętrznej kontroli klasy czystości z butli na próbki.


Laboratorium

W celu uzyskania kompletnej analizy użytkowanego oleju, oferujemy możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy w naszym lub niezależnym laboratorium. Badania dostarczą drobiazgowych informacji umożliwiających precyzyjne określenie wymaganych środków zaradczych. Wraz z wynikami analizy oleju zapewniamy zrozumiałe, streszczone i opatrzone przypisami sprawozdanie z zaleceniami. Wyjaśnienia poszczególnych wartości i współzależności między nimi uzyskać można od specjalistów z naszego działu obsługi technicznej. Prosimy o przesyłanie zapytań.