Surus
Surus kleenoil
»Wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne KLEENOIL wyprodukowano z celulozy długowłóknistej, polipropylenu i poliestru. Ich działanie oparte jest na zasadzie sedymentacji wgłębnej. Olej prowadzony jest przez filtr osiowo z niskim ciśnieniem i ograniczonym przepływem. W porównaniu do wymiarów filtra, zdolność absorpcji zanieczyszczeń stałych i wody jest ponadprzeciętna. Filtracja nie wpływa także na dodatki uszlachetniające w oleju.

Parametry oczyszczonego oleju utrzymywane są w zakresie specyfikacji danego zastosowania przez bardzo długi okres. Z cieczy skutecznie usuwane są mikrozanieczyszczenia o wielkości od 1 mikrometra oraz kondensat. Gwarantuje to specjalna konstrukcja obudowy filtra i sposób, w który olej prowadzony jest przez wkład filtracyjny. Stałe użycie pozwala nawet na usuwanie produktów rozkładu oleju i laków.

Konstrukcja obudowy filtra KLEENOIL i wkład filtracyjny są skoordynowane. Zalecamy użycie wyłącznie oryginalnych wkładów filtracyjnych KLEENOIL. Cała konstrukcja zapewnia niezawodną konserwację oleju, chroniąc olej w zakresie niskich ciśnień. Jedynie w ten sposób można zagwarantować niezmieniony skład dodatków uszlachetniających pomimo dokładności filtracji.


Oferujemy 4 różne typu wkładów filtracyjnych KLEENOIL dopasowane do stosownych filtrów bocznikowych.

LDFC

LDFC
 • Stosowany w obudowie filtra LDU
 • Zdolność absorpcji: do 500g zanieczyszczeń stałych i/lub 230ml wody
 • Dokładność filtracji: nom. 1 μm

HDFC-N

HDFC-N
 • Stosowany w obudowie filtra HDU
 • Zdolność absorpcji: do 100g zanieczyszczeń stałych i/lub 300ml wody
 • Dokładność filtracji: nom. 1 μm

SDFC

SDFC
 • Stosowany w obudowie filtra SDU i wszystkich systemach filtracji KLEENOIL
 • Zdolność absorpcji: do 2000g zanieczyszczeń stałych i/lub 500ml wody
 • Dokładność filtracji: nom. 1 μm

SDFC-P

SDFC-P
 • Stosowany w obudowie filtra SDU i odpowiednich systemach filtracji KLEENOIL
 • Do filtracji smarów wodnych
 • Zdolność absorpcji: do 2000g zanieczyszczeń stałych
 • Dokładność filtracji: nom. < 10 μm